กรุงไทยช่วยเหลือทุกอาชีพ ให้ยืมรายละ 50,000 ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

ธนาคารกรุงไทย มีการให้เงินกู้ที่เรียกว่า Smart Money และคุณสามารถกู้ยืมได้มากถึงห้าเท่าของรายได้ของคุณ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ที่สำคัญไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ใดๆ ในการค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย ก็รับได้ แล้วเรามาดูไฮไลท์กันเลยดีกว่า

เงินเดือน 30,0 00 บาท ได้ 5 0,0 0 0 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 1,324 บาท


เงินเดือน 30,000 บาท เงินกู้ สูงถึง 10 0,0 0 0 บาท และ ผ่อนนาน 6 0 เดือน , ผ่อนเดือนละ 2,649 บาท

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ คือ คนธรรมดาที่มีรายได้ และค่าแรงขั้นต่ำ 30,0 0 0 บาท ผู้กู้ต้องเป็นมืออาชีพหรือทำงานมาอย่างน้อย 1 ปี

แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านค้าปลีก รายได้ของคุณจะลดลงเหลือ 30,000 บาทขึ้นไป และร้านเปิดมาอย่างน้อย 2 ปี สินเชื่อสมาร์ทมันนี่รายใดมีเพดาน


คุณสามารถยืมได้มากถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หากคุณไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย คุณสามารถยืมได้ก็ต่อเมื่อคุณมีรายได้เท่านั้น กู้ง่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

ข้อควรระวัง

– การทําประกันชีวิตเพื#อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื#อ

– ดอกเบี9ยเงินกู้จะคํานวณตังแต่วันทีลูกค้าได้รับเงินกู้


– กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวม ของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารสําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับและ
มีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชําระหนี้


– ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยินขอสินเชื่อ

สามารถโทรสอบถามได้ที่ call center 02-1111111

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.