กรุงไทย ให้กู้ 5O,OOO อuุมัติเร็ว 5 uๅที

นนี้เรามาดูสินเชื่อดีๆ ของธนาคารกรุงไทย กันดีกว่า ใครๆ ก็กู้ได้ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน เป็นเงินกู้เอนกประสงค์ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้บริโภคได้ตามความต้องการ


ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานให้กับบริษัท คนที่ทำงานให้กับเจ้าของธุรกิจ หรือองค์กรของรัฐที่มีเงินเดือน คุณก็ยังสามารถสมัครสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ไม่มีหลักประกันได้


ที่สำคัญผ่อนได้มากถึง 84 งวด กู้ใด้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยถูกมากเพียง 9.87% ผ่อนได้เฉพาะผ่อนต่อเดือน ผ่อนเดือนละ 826 บ. นับเงินกู้โชคดีที่คนสามารถกู้ได้ง่าย ลองมาดูกัน


สรุปเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ต้องการยืมสินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์
พนักงานประจำ 1 คน หรือผู้มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 2 ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับค่าจ้างผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น 3


อายุงานหรือกิจกรรมที่ท่านทำอยู่ไม่ต่ำกว่า 1 ปี 4 อายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี หรือมากกว่า 20 ปี


ก่อนหน้านี้มีการใช้เอกสารน้อยมาก
มีเพียงสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หากบริษัทของคุณมีรหัสพนักงาน ให้ระบุรหัสพนักงาน หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน ใบแจ้งยอดธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน


หากคุณเห็นข้อมูลนี้ คุณสามารถยืมเงินกู้อเนกประสงค์จากธนาคารกรุงไทย หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถตรวจสอบกับสาขาของธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านคุณ หรือตรวจสอบเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.