กสิกร อนุมติไว

าวการเงินเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลหรือ โครงการเงินกู้ของธนาคารต่าง สำหรับผู้ที่ทำอาชีพอิสระที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการลงทุน

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทย อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที สมัครง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียวใช้จ่ายได้ตามใจคุณ ไม่ว่าจะใช้เสริมสวย เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ เรียนต่อ แต่งบ้าน พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หากได้รับอนุมัติวงเงิน 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ24 เดือนผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือนคำนวณจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 24 เดือน เตรียมเอกสารให้ครบ แล้วไปที่สาขาได้เลย

รายละเอียดการสมัครสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องมีรายได้ 7,500 บาท ขึ้นไป

ต้องมีอายุงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับรวมที่ทำงานเดิมได้

มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ

สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

ในกรณีที่มีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ ผู้กู้เงิน สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีเป็นบัญชี

ธนาคารกสิกรไม่ต้องยื่น

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส

ในกรณีที่มีบัญชีการรับเงินเดือนกับทางธนาคารกสิกรไทย

ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

รายละเอียดการสมัครสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ

คุณสมบัติ

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี

จะต้องมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป

ประกอบอาชีพปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน

เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบราย

เดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

ผู้ที่สนใจ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก

ธนาคารกสิกรไทย

สามารถขอสินเชื่อได้ที่ สาขาของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาให้อ่านกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.