กู้ง่าย แค่มีบัญ ธกส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินกู้ยืมเงิน 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน ค่าลงทุนสำหรับการเลี้ยงชีพเนื้อหาคุณลักษณะผู้กู้เป็นบุคคลเชื้อชาติไทยที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไปเป็นทายาทเกษตรกร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใหม่ เกษตรกรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 45 ปีเป็นคนที่ผ่านการเล่าเรียนหรืออบรมวิชาความรู้ทางด้านการกสิกรรมหรือธุรกิจเกษตรเป็นคนที่ขึ้นบัญชีเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ตามข้อปฏิบัติ
ฉบับที่ 44ช่วงเวลาการใช้คืนเงินกู้ยืมกรณีผู้กู้ขอสินเชื่อ เป็นค่าครองชีพหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งเเต่วันที่ขอสินเชื่อ เว้นเเต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือนกรณีขอผู้กู้ขอสินเชื่อ เป็นค่าลงทุน

ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งเเต่วันที่ขอสินเชื่อ เว้นเเต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

อัตราเบี้ย

อัตราเบี้ยปัจจุบันนี้พอๆกับจำนวนร้อยละ 7 ต่อปีหรือ 0.59 ต่อเดือน


เนื้อหาวงเงินกู้

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อร าย


หลักประกันเงินกู้ยืมให้ผู้กู้ใช้หลักประกันหนี้สินเงินกู้ยืมตามกฎข้อบังคับเเละแนวทางปฏิบัติธรรมดาของธนาคารธ.ก.ส. เป็นลำดับเเรก

กรณีผู้กู้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่พักที่อาศัยจำนำเป็นประกันสำหรับในการกู้ เมื่อรวมกับวงเงินกู้เงินทุกข้อตกลงที่ใช้เป็นประกันจำพวก

เดียวกันนี้เเล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 100 ของวงเงินลงบัญชีจำนำ

กรณีผู้กู้ใช้บุคคลสำหรับเพื่อการรับประกัน 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกคำสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่รับประทาน 300,000 บาท ของวงเงินสินเชื่อกรณีผู้กู้ใช้บุคคลรับประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ด้วยกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกข้อตกลงที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ของวงเงินสินเชื่อ

แม้ไม่พียงพอให้ผู้กู้สามารถใช้บรรษัทรับรองสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก บสย. รับประกันหนี้สินวงเงินเงินกู้ยืมได้

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.