ดอกเบี้ยไม่ถึงบาท ละทะเบียน วันนี้ ยืมได้ 200,000 บาท

Happiness Loan เป็นโครงการเงินกู้ง่าย ๆ ที่ธนาคารออมสินเปิดแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันในการให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาเงินทุนหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจแทนการกู้ยืมนอกระบบ


วงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 200,000 บาท แม้ว่าสินเชื่อของคนที่มีความสุขจะถูกแชร์ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบเช็คล่าสุดกับธนาคารออมสินของรัฐบาลก่อน .com


พบว่า เงินกู้ของ Happy People เสร็จสิ้นโครงการแล้ว เราได้รวมว่าเงินกู้ที่ยังสมัครอยู่เป็นเงินกู้ออมทรัพย์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ สมัครได้แล้ววันนี้ สินเชื่อออมทรัพย์สุขสันต์ สมัครได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน


วงเงินสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อบุคคลอายุ 20-60 นานถึง 8 ปี สามารถขอสินเชื่อสำหรับพนักงานประจำ บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ SMEs ขนาดเล็ก หรือ SMEs ที่ไม่ได้จ้างงาน


ผ่านเงินกู้ออมทรัพย์ที่มีความสุขนี้เป็นเงินกู้ที่ไม่ต้องการผู้ค้ำประกัน ให้ใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกันแทน ผู้มีส่วนได้เสียที่มีสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของเงินออมสามารถนำสมุดบัญชีมา


จัดเตรียมเอกสารเพื่อติดต่อธนาคารออมสินใกล้บ้านท่าน จำนวนเงินกู้ขึ้นอยู่กับแบบเงินฝากและจำนวนเงินฝาก

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.