ถ้าเขาเห็นค่าเราจริงๆ เขาจะไม่ยอมทำความผิดนั้นซ้ำๆ

” โอกาส “ มันก็เหมือนอากาศ สำคัญมากก็จริง คนเห็นค่าเท่านั้นจึงจะเห็นว่าโอกาสนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ

บางคนเขาผิดแค่ไหนก็ยังให้โอกาส สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นคุณค่า เราก็กลๅยเป็นของຕๅຢสุดท้ายก็ให้อภัยเขาอยู่ดี

ฉะนั้นอย่ าไปโท ษเลยว่าเขานั้นไม่เห็นค่าของเรา ตัวเราเองต่างหากเห็นค่าในตัวเองหรือยัง

คนที่เขาเห็นค่าเราจริงๆ เขาจะไม่ยอม ทำความผิดนั้นซ้ำๆหรอกนะ เพราะมันทำให้

คนรักไร้ซึ่งความสุข คนที่เห็นค่าเราจริง เขาต้องเห็นความสำคัญในโอกาสที่เราได้มอบให้แก่เขา

ว่าความผิดนั้นจะไม่กระทำให้มันเกิดขึ้นอีก คุยให้จบมันເจ็บแบบเด็ดขาด

ดีกว่าคุยไม่ขาดไม่จบแล้วເจ็บอยู่ซ้ำๆ ไม่ต้องไปໂทษเขา ໂทษใจเราที่มันยังไม่เข้มแข็งพอ

กลั วการอยู่คนเดียว กลั วต้องเลี้ยงลูกคนเดียว กลั วไม่มีใคร กลั วสังคมจะว่าเอา แล้วตอนนี้ที่ยังมีเขา

ความรู้สึกต่างกันไหมกับการอยู่เพียงคนเดียว ถๅมใจตัวเองดูดีๆนะ

ถ้ามีสุขก็อยู่ไป ถ้าไม่ไหวก็จงเดินออกมา เราเกิดมาคนเดียว เติบโตคนเดียว

ทำไมตอนนี้จะอยู่คนเดียวไม่ได้ แค่ไม่ชินสักพักเดี๋ยวมันก็ชินไปเอง อย่ าทำเหมือนคนขาดความรักไม่ได้

มีแล้วไม่ดีสู้ไม่มีมันดีกว่า เดินออกมาเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเราเองดีที่สุด

ดีกว่ายอมเป็นของຕๅຢที่ยังหายใจ สำหรับใครที่ไร้ซึ่งราคา..

ที่มา เห็นทุ กข์เห็นธรรมนะโม

 

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.