ธกส. ปล่อยสินเชื่อ 100,000 บาท

แบงค์เพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาโพสต์ใจความ ผ่านเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand เผยถึง

โครงงานเเก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ของ ธ.ก.ส. ซึ่งทางแบงค์ เปิดให้เกษตรกร หรือบุคคลในครอบครัวที่มีหนี้สินนอกระบบ ยื่นกู้เพื่อนำเงินไปเเก้ไขหนี้สินนอกระบบ เนื้อหาสินเชื่อโครงงาน เเก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบมีดังนี้คุณลักษณะผู้กู้

มีชนชาติไทย

เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวที่มีหนี้สินนอกระบบ

วงเงินกู้แผนการ

กรณีจองที่ดินทำรับประทาน รายละไม่เกิน 150,000 บาท โดยจำต้องนำที่ดินดังที่กล่าวมาแล้วมาจำท่วมกับแบงค์


กรณีจ่ายและชำระหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราค่าดอกเบี้ย

อัตราค่าดอกเบี้ย จำนวนร้อยละ 12 ต่อปี

ช่วงเวลาใช้หนี้

จ่ายและชำระหนี้เป็นทุกเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน โดยให้ใช้หนี้คืนเสร็จ ไม่เกิน 12 ปี นับตั้งแต่วันกู้


สิทธิประโยชน์

ถ้าเกิดจ่ายหนี้ดี คืนดอก 30% ของดอกรับจ่าย

ป้องกันสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 100,000 บาท

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.