ธกส. ยืมได้ 1 แสนบาท

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรและจากนั้นก็ครอบครัว

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้สอย หรือค่าลงทุน ในการเริ่ม ครองชีพ ช่วยเหลือการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคต่างจังหวัด จาก ธ.ก.ส.จุดแข็ง

ขณะปราศจากชำระเงินต้น 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบ โควิด-19

ดอกต่ำมากมายๆคิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลชนชาติไทย

เป็นเกษตรกร ผู้สืบสกุลเกษตรกร บุคคลในครอบครัวเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CV-19 ที่มีแผนการดำรงชีพเกษตร


ดำเนินชีวิตการกสิกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครอบครัวซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากสักเท่าไรนักอัตราค่าดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่ายังชีพ คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ช่วงจ่ายคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) ตั้งแต่แมื่อวันกู้

วงเงินปล่อยกู้

กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย


กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราค่าดอกเบี้ย MRR (ในเวลานี้ MRR เท่าๆกับจำนวนร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดขณะใช้คืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปราศจากชำระเงินต้น 2 ปีแรก แต่ว่ายังจำต้องจ่ายดอก

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.