ธ.กรุงไทยใจดี ยืมได้ 25,000 ผ่อนเริ่มต้นเพียง 688/เดือนทุกอาชีพ

กรุงไทยห้าผ้าสำหรับอาชีพทั่วไปนะคะก็ท่านก็สามารถยิ้มได้อยู่ที่ 25,000 บาทโดยมีการผ่อนเริ่มต้นเพียงอยู่ที่ 688 บาทต่อเดือนเท่านั้นสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะกู้ยืมท่านก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ


ที่มีรายได้ประจำเช่นผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทที่มีสเตทเม้นท์ตลอดเวลาในการกู้ยืมก็จะเป็นวงเงินสูงสุดให้กูยืมอยู่ที่ห้าเท่าของรายได้ของท่านแต่ไม่เกินหลักหนึ่งล้านบาทโดยมีดอกเบี้ยที่ต่ำทุกคนสามารถจับต้องได้ผู้ที่มีอาชีพอิสระก็ยังพูดได้เพราะมีดอกเบี้ยที่ต่ำ


ในส่วนของหลักซับหรือหลักค้ำประกันก็ไม่จำเป็นต้องมีจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติของผู้ที่ทำการยื่นรายละเอียดก็ต้องมีเป็นพนักงานประจำพนักงานเอกชนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 8000 บาทขึ้นไป

และมีการรับเงินเดือนผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยผู้ที่ทำการงานก็จะต้องประกอบงานไม่น้อยกว่าหนึ่งปีตลอดอายุการทำงานและมีอายุที่ 20 ปีเพราะจะต้องเป็นบุคคลที่มีบรรลุนิติภาวะจึงจะสามารถทำเอกสารต่างๆได้


ทั้งนี้ทางธนาคารก็กำหนดว่า ไม่ให้เกินอายุ 60 ปีโดยมีเอกสารในการขอกู้ยืมก็จะประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านตัวจริงมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องกำกับด้วยและมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสเตทเม้นท์เงินเดือนเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นกู้

ในการกู้ยืมท่านที่สนใจอยากจะกู้ยืมไม่ต้องกังวลว่าจะกู้ผ่านหรือไม่ผ่านธนาคารก็ได้พิจารณาตามหลักความเป็นจริงของผู้ที่ยื่นกู้กับทางเราเป็นการให้กู้ยืมเพื่อไปต่อยอดธุรกิจต่างๆ


จุดเด่นของสินเชื่อก็จะเป็นบุคคลทำงานเอกชนภาครัฐมีเงินที่ผ่านบัญชีก็สามารถกู้ได้นะคะและมีการผ่อนตามกำลังของผู้กู้ทางธนาคารจะเขียนวงเงินการผ่อนให้ท่านเลือกได้ตามที่ต้องการ

ถ้าหากท่านใดหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านของท่านหรือจะเป็นธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศที่ท่านสามารถสะดวกเดินทางไปสอบถามได้ทางเจ้าหน้าที่จะให้คำตอบและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.