บัวหลวง อุ่นใจอนุมัติไว ยื ม 5 0 ,0 0 0 ทุกอาชีพ เ งิ u เข้าใน 3 uาที

เรื่องเงินนั้นเป็นเรื่องด่วน สามารถเบิกได้กับ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล บัวหลวงอุ่นใจ

สำหรับพนักงานประจำ ที่มีบัญชีการรับเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงเทพ และทำงาน กับนายจ้าง ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมในโครงการได้ที่ สาขาธนาคารทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน 1333

วงเงินพร้อมใช้ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล บัวหลวงอุ่นใจ

วงเงินให้กู้ยืมสูงสุด 3 เท่า ของรายได้ประจำต่อเดือน ให้กู้ได้ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท การอนุมัติและเบิกใช้ทันใจได้ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

จ่ายเบาๆ เพียง 500 บาท

ชำระเงินคืนให้ธนาคารเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียงแค่ 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียว มีวงเงินเบิกใช้ตลอด

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล บัวหลวงอุ่นใจ

เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เท่ากับ 25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ผิดนัดการชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุด ตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้น ที่ค้างชำระทั้งจำนวน


ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป


ในการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ข้างต้น มีระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล บัวหลวงอุ่นใจ


มีสัญชาติไทย

อายุ 20 – 59 ปี

เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

มีรายได้ประจำ 15,000 บาทขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี


เอกสารการขอสินเชื่อ

บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน


บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง

หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ


หากท่านไดที่กำลังสนใจ สามารติดต่อขอ สินเชื่อบุคคลบัวหลวงอุ่นใจ ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.