ผู้ถือบัตรสวัสดิการเฮ ยืมได้ 50,0000 บาท ผ่อน 242 ต่อเดือน

สำหรับผู้ที่ถือบัตรในเวลานี้ รัฐบาลได้ร่วมมือกับ Onsin Bank ในการให้เงินกู้ 50,000 บาท ในนามของโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนเพื่อชำระหนี้นอกระบบ


นำเงินกู้เหล่านี้ไปให้ผู้อ่านแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือบริโภคแต่ไม่สามารถใช้ชำระหนี้ (รีไฟแนนซ์)

หนี้ในระบบต่างๆ ได้ มีเพียงผู้อ่านเท่านั้นที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรความยากจน และธนาคารให้ยืมตามสถานการณ์หนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้แต่ละท่านไม่เกิน 50,000 บาท


และเงินที่ยืมมาจะชำระให้หมดภายในไม่เกิน 5 ปี ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบผู้ถือบัตรยากจน

คุณสมบัติของผู้กู้ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

1.มีรายได้ที่แน่นอน


2.ผู้ขอสินเชื่อต้องมีสัญชาติไทย

3.ผู้ขอสินเชื่อจะมีอายุมากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี

4.แน่นอนว่าผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ สามารถติดต่อได้


ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้จดทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอสินเชื่อจากธนาคาร เอกสารที่ต้องการ

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ สำเนาผู้ค้ำประกัน เอกสารรายได้อาชีว สลิปเงินเดือนของสมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)


นำสำเนาหลักทรัพย์ไปยึดพร้อมรูปถ่ายสถานที่ทำงานเมื่อมีการใช้หลักประกัน (หลักประกันใช้บริษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก (TCG) เป็นหลักประกันเงินกู้) ใช้จ่าย

Call Center: 1115

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.