ผู้ว่าฯสั่งแล้ว เสียเงินจริงเริ่มแล้ว ไม่ใส่แมสก์ ปรับ 20,000 บาท

สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 เริ่มมีผู้ติดเพิ่มมากขึ้นทุกวันทั่วประเทศ แต่ละจังหวัดจึงต้องหาวิธีเตรียมการเพื่อรับมือกับการแพร่กระจานนี้ ซึ่งวันที่ 14 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีรายงานการติด CV-19 ในจังหวัดปัตตานีพบผู้ติดเพิ่มอีก 3 ราย จากยอดผู้ติดเดิม 3 ราย ขณะนี้มียอดสะสมเป็น 6 รายแล้ว โดยผู้ติด 3 ราย ล่าสุด เข้าพักรักษาตัวที่รพ.ปัตตานี 2 ราย และพักรักษาตัวที่รพ.โคกโพธิ์ อีก 1 ราย.

ประกาศของจังหวัดปัตตานี

ด้านนายวาชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ขอให้ประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมของจังหวัดปัตตานีอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและหยุดการแพร่กระจายของ CV-19 โดยมีคำสั่งที่พิเศษ5/2564 ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหสถาน ประกาศตั้งแต่เมื่อวันทึ่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั้งนี้ มีความผิดตามมาตรา51 แห่งพระราชบัญญัติโร คติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระหว่างโท ษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และงดเดินทางไปสถานที่เสี่ย งนะคะ

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.