ม.33 เรารักกัน เงินรอบใหม่เข้าแล้ว แบ่งจ่าย 2 งวด เข้าแอปฯ เป๋าตัง

วันนี้ ม 33 เรารักกัน คลังโอนเงินเยียวย าเพิ่มเติมงวดแรก 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้ว ภายหลังรัฐบาลเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสถานการณ์การ CV19 โดยเพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ตามโครงการ ม33เรารักกัน เพิ่มคนละ 2,000 บาท แบ่งจ่ายงวดละ 1,000 บาทนั้น.

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2564) โครงการ ม33เรารักกัน

ได้โอนเงินเยียวยาเพิ่มเติมงวดแรก 1,000 บาท

เข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และจะโอนงวดต่อไป 1,000 บาท

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ ม33เรารักกัน รอบแรก 4,000 บาท แต่ยังใช้ไม่หมด

สามารถนำไปใช้จ่ายรวมกับเงินรอบใหม่ได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ขอบคุณ ไทยรัฐ

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.