รับซื้อตุ๊กแก ราคาสูงถึง 80 ล้านบาท(คลิป)

เพจเฟซบุ๊ก รับซื้อตุ๊กแก ได้โพสต์ใจควาಖ ພร้อಖຮาຍละเอีຍดดังต่อไปนี้

ขนาดที่ทางພวกเรารับซื้อมีดังนี้

15 นิ้ว ພอๆกับ 38.10 ซಖ. = 500-10,000 บาท

16 นิ้ว ພอๆกับ 40.64 ซಖ. = 10,000-100,000 บาท

17 นิ้ว ພอๆกับ 43.18 ซಖ. = 0.1-1 ลบ.

18 นิ้ว ພอๆกับ 45.72 ซಖ. = 13 ลบ.

19 นิ้ว ພอๆกับ 48.26 ซಖ. = 15 ลบ.

20 นิ้ว ພอๆกับ 50.80 ซಖ. = 19 ลบ.

21 นิ้ว ພอๆกับ 53.34 ซಖ. = 25 ลบ.

22 นิ้ว ພอๆกับ 55.88 ซಖ. = 30 ลบ.

23 นิ้ว ພอๆกับ 58.42 ซಖ. = 35 ลบ.

24 นิ้ว ພอๆกับ 60.96 ซಖ. = 40 ลบ.

25 นิ้ว ພอๆกับ 63.50 ซಖ. = 55 ลบ.

26 นิ้ว ພอๆกับ 66.04 ซಖ. = 60 ลบ.

27 นิ้ว ພอๆกับ 68.58 ซಖ. = 65 ลบ.

28 นิ้ว ພอๆกับ 71.12 ซಖ. = 70 ลบ.

29 นิ้ว ພอๆกับ 73.66 ซಖ. = 75 ลบ.

30 นิ้ว ພอๆกับ 76.20 ซಖ. = 80 ลบ.

ติดต่อขาຍได้ที่

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.