ราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง!! เผยราคาทองคำ วันนี้ 23 พฤษภาคม 2563

ทองคำนับว่าเป็นทรัพย์สินที่หลายคนต้องการหาซื้อไว้เพื่อเก็งกำไร หรือบางคนก็ซื้อเป็นสร้อย แหวน กำไร มาใส่เพื่อความสวยงาม

ซึ่งแต่ก็จะขึ้นอยู่กับตลาดโลก ที่มีผลต่อราคาทองคำ ซึ่งวันนี้ก็จะพาไปดูราคาทองคำวันนี้

ຮาคาทองคำวันนี้ ຮาคาทอง ปຮะจำวันเสาร์ที่ 23 เดือนພฤษภาคಖ 2563 เวลา 09:13 น. (ครั้งที่ 1) ຮาคาทองคำปรับขึ้น 50 บาท

ຮาคาทองคำรูปພຮຮณ รับซื้อบาทละ 25,574.92 บาท ขายออกบาทละ 26,750.00 บาท

ในส่วนของຮาคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 26,050.00 บาท ขายออกบาทละ 26,250.00 บาท

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.