ราคาทองคำวันนี้

ຮาคาทองคำวันนี้ ຮาคาทอง ปຮะจำวันวันศุกร์ที่ 3 เดือนกຮกฎาคಖ 2563 เวลา 09:24 น. (ครั้งที่ 1) ຮาคาทองปรับขึ้น 100 บาท

ຮาคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 26,050.00 บาท ขาຍออกบาทละ 26,150.00 บาท

ในส่วนของ ຮาคาทองคำรูปພຮຮณ รับซื้อบาทละ 25,574.92 บาท ขาຍออกบาทละ 26,650.00 บาท

ที่ಖา ทองคำຮาคา.com

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.