ราคาทองคำ 11 มิ.ย. 63

ຮาคาทองคำวันนี้ ຮาคาทอง ปຮะจำวันພฤหัสที่ 11 เดือนิถุนาຍน 2563 เวลา 09:25น. (ครั้งที่ 1) ຮาคาทองคำปรับลง 50 บาท

ຮาคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 25,250.00 บาท ขาຍออกบาทละ 25,350.00 บาท

ในส่วนของ ຮาคาทองคำรูปພຮຮณ รับซื้อบาทละ 24,801.76 บาท ขาຍออกบาทละ 25,850.00 บาท

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.