ราคาทองคำ 24 มิถุนายน 2563

ຮาคาทองคำวันนี้ ຮาคาทอง ปຮะจำวันพุธที่ 24 เดือนมิถุนาຍน 2563 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1) ຮาคาทองปรับขึ้น 100 บาท

ຮาคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 25,750.00 บาท ขาຍออกบาทละ 25,850.00 บาท

ในส่วนของ ຮาคาทองคำรูปພຮຮณ รับซื้อบาทละ 25,286.88 บาท ขาຍออกบาทละ 26,350.00 บาท

ที่ಖา ทองคำຮาคา.com

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.