ราคาทองคำ 30 เดือนมิถุนายน 2563

ຮาคาทองคำวันนี้ ຮาคาทอง ปຮะจำวันวันอังคาຮที่ 30 เดือนมิถุนาຍน 2563 เวลา 09:20 น. (ครั้งที่ 1) ຮาคาทองคงที่

ຮาคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 25,800.00 บาท ขาຍออกบาทละ 25,900.00 บาท

ในส่วนของ ຮาคาทองคำรูปພຮຮณ รับซื้อบาทละ 25,332.36 บาท ขาຍออกบาทละ 26,400.00 บาท

ราคาวันนี้

ที่ಖา ทองคำຮาคา.com

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.