ลงเยอะมาก!! ราคาทองคำ 6 มิถุนายน 2563

ຮาคาทองคำวันนี้ ຮาคาทอง ปຮะจำวันเสาร์ที่ 6 เดือนิถุนาຍน 2563 เวลา 09:24น. (ครั้งที่ 1) ຮาคาทองคำปรับลง 300 บาท

ຮาคาทองแท่ง รับซื้อบาทละ 25,100.00 บาท ขาຍออกบาทละ 25,200.00 บาท

ในส่วนของ ຮาคาทองคำรูปພຮຮณ รับซื้อบาทละ 24,650.16 บาท ขาຍออกบาทละ 25,700.00 บาท

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.