สินเชื่อธนชาต FLASH Plus ให้ยืมวงเงินสูงสุด 10,000-500,000 บาท ผ่อนสบาย ทุกอาชีพ

ยังคงเป็นอีกข่าวดีสำหรับประชาชนหลังจากมีการเปิดตัวสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus จากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)เพื่อตอกย้ำความใส่ใจลูกค้าทุกท่าน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสบายใจในการดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด สำหรับสินเชื่อที่มีวงเงินมากถึง 500,000 บาทเลยนั่นเอง


โดยบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ยังช่วยท่านในเรื่องการการเบิกถอนในยามฉุกเฉิน ซึ่งสามารถกดเงินก้อนออกมาใช้ได้กับเอทีเอ็มทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังมีบริการผ่อนชำระที่ช่วยเหลือผู้ถือบัตร ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่าลดต้นลดดอก ช่วยให้เพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายได้ดีเลยทีเดียว


สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนั้น ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ก็จัดว่าครอบคลุมทุกอาชีพเลย เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารทุกระดับให้สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อของธนาคารให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ เจ้าของกิจการก็สามารถเลือกใช้บริการบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plusได้ทันทีเพียงเข้าไปสมัครยังธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ


จุดเด่นบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรพร้อมวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนรายเดือน หรือ บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนขั้นต่ำ 3% และ เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ผ่าน บริการเงินสดกดทันที Cash Advance นอกจากนี้ยังมี บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อน ชำระสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% สามารถใช้ 4 บริการนี้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร ในการทำรายการทุกครั้ง วงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง เมื่อชำระเงินคืน วงเงินจะทยอยกลับคืนสู่บัตร ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา


สมัครวันนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด แรกเข้าและรายปี


คุณสมบัติผู้กู้

1. พนักงานประจำ อายุ 20 – 60 ปี, เจ้าของกิจการ อายุ 20 – 70 ปี

2. พนักงานประจำรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป และเจ้าของกิจการรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

3. สำหรับพนักงานประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และสำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. สัญชาติไทยเท่านั้น

5. มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

6. ผ่านการตรวจสอบเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคาร

วงเงินกู้

ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท


สิทธิประโยชน์

บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สมัครผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 0-2217-5556 หรือ สาขาธนาคารธนชาต ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 60 เดือน
หมายเหตุ วงเงินทำรายการขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุงวงเงินคงเหลือบัตร


บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สะดวกในการชำระเงินคืน ชำระคืนขั้นต่ำ 3%
หมายเหตุ วงเงินทำรายการขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุงวงเงินคงเหลือบัตร

บริการเงินสดกดทันที Cash Advance เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ไม่มีค่าธรรมเนียม ชำระคืนขั้นต่ำ 3%

บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%

อัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลงทุกปี อัตราดอกเบี้ยของท่านจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ตามเงื่อนไขดังนี้

1. ชำระเงินไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำตลอดระยะเวลา 12 รอบบัญชี โดยไม่มีการผิดนัดชำระ

2. มียอดเบิกเงินสดล่วงหน้ามากกว่า 70% ของวงเงินบัตร ภายในระยะเวลา 12รอบบัญชี (ยอดเงินดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. มียอดเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชี ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี

4. ไม่มียอดค้างชำระ ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีในช่อง “ยอดเงินเกินกำหนดที่ต้องชำระทันที (Past Due Amount)”


คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยโดยคำนวณจากยอดเงินที่เบิก คูณอัตราดอกเบี้ยรายวัน ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ทำการรายการ การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณตามจำนวนวัน ในอัตราดอกเบี้ยซึ่งอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์คิดได้ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย


หมายเหตุ

1. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ปัจจุบันดังนี้ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หรือเว็ปไซต์ https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/PersonalTHDetail.aspx?PName=Personal&PTypeID=9&ProID=128


หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.