สินเชื่อสุขใจให้กู้ 200,000 บาท อนุมัติใน 3 นาที ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นโครงการสินเชื่อที่สนองตามนโยบายของรัฐ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากธนาคารออมสิน ที่ออกมาเพื่อสนับสนุนให้ประชาชน มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของตัวเอง และมีค่าใช้จ่าย เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ


ซึ่งวงเงินการกู้ ก็สามารถกู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งกู้ได้มากสูงสุดถึง 200,000 บาท เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีกิจการเป็นของตัวเอง หรือผู้ที่ต้องการเงินไปประคองหนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้


นอกจากนี้ทางธนาคารยังเปิดโอกาสพิจารณาให้ผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆแต่มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย กู้ได้อีกด้วย ถือเป็นโครงการที่เปิดกว้างให้ทุกๆคนทุกสาขาอาชีพเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้


รายละเอียดและคุณสมบัติของการสมัคร ดังนี้

เป็นคนมีสัญชาติไทย ที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

มีที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการที่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้

ผู้กู้จะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกสาขาที่ขอกู้ยืมด้วย


ผู้กู้จะต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารออมสิน

หลักประกันเงินกู้ กรณีที่ท่านใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกัน-มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้


ไม่เป็นพนักงานของธนาคารออมสิน

เป็นผู้ที่มีอาชีพแน่นอนและรายได้ไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท

นอกจากบุคคลแล้วท่านยังสามารถใช้หลักทรัพย์อื่นๆค้ำประกันเงินกู้ของท่านได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินว่างเปล่า ที่นา หรือหากท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าสามารถยื่นหนังสือรับรองสิทธิ์การเช่าแผงค้า หรือยานพาหนะ ใช้ในการประกอบอาชีพได้


เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจของเพื่อนๆให้ดำเนินต่อไป ได้อย่างคล่องตัว สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1115

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.