สินเชื่อ กสิกรไทย ให้ยืม 30,000 ผ่อนแค่ 600 ไม่ต้องค้ำ อาชีพอิสระก็ยืมได้

สวัสดีวันนี้ทางเราเว็บไซร์ ข่าวสดจ้า มีบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มาแนะนำกัน กับสินเชื่อจาก ธนาคาร กสิกรไทย บัตรเงินด่วน Xpress Cash สินเชื่อเพื่อผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ที่มีวงเงินพร้อมใช้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกินที่ 1.5 ล้านบาท


สินเชื่อเงินกู้ยืม ธนาคาร กสิกรไทย บัตรเงินด่วน Xpress Cash มาพร้อมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่ธนาคารกสิกรไทยได้อนุมัติให้เป็นวงเงินสำหรอง เพื่อให้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และก็ไม่เสียดอกเบี้ยถ้าไม่ได้ใช้วงเงินนี้ โดยให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สำหรับผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท


ถ้าหากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ทางธนาคาร กสิกรไทย อนุมัติวงเงินกู้ยืม สูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ต่ำที่สุดอยู่ที่หมื่นละ 5 บาทต่อวัน (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 18% ต่อปี) ในขณะที่สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ


ทางธนาคารกสิกรไทย ได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร บัตรเงินด่วน Xpress Cash คือ เป็นผู้ที่มีผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป อายุ 20-70 ปี และทำงานในที่ปัจจุบันมามากกว่า 6 เดือนก็สามารถสมัครได้แล้ว โดยถ้ารายได้น้อยกว่า 15,000 บาทแต่ก่อนแค่ให้หักบัญชีก็ได้แล้ว ปัจจุบันให้แนบบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย หากสนใจดูรายละเอียดตามนี้ได้เลย


รายละเอียด กู้ยืมเงิน บัตรเงินด่วนกสิกรไทย Xpress Cash

1.ผู้สมัครที่มีรายได้ 30,000 บาท กู้ยืมเงิน สูงสุด 5 เท่าของรายได้

2.ผู้สมัครที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท กู้ยืมเงิน สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

3.ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ


4.ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)

5.ไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุลคลค้ำประกัน

6.อนุมัติไว รู้ผลใน 30 นาที

คุณสมบัติผู้ขอ กู้ยืมเงิน บัตรเงินด่วนกสิกรไทย Xpress Cash


กลุ่มอาชีพอิสระ

1.สัญชาติไทย

2.อายุ 20 ปีขึ้นไป

3.อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี


4.ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

5.ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

6.มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

บุคคลทั่วไป


1.สัญชาติไทย

2.อายุ 20 ปีขึ้นไป

3.อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

4.ต้องมีรายได้ 7,500-15,000 บาทขึ้นไป

5.ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)


6.มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เจ้าของกิจการ

1.สัญชาติไทย

2.อายุ 20 ปีขึ้นไป

3.อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

3.ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป


4.ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารสมัคร สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย

สำหรับอาชีพอิสระ

-สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ


-เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

สำหรับรายได้ประจำ

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ

2.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

3.สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ


4.หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

5.เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

6.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)


7.สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

สำหรับเจ้าของกิจการ

1.สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

2.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.