สินเชื่อ Speedy Loan จาก SCB ยื มได้ 10,000 เงิu เข้ าใน 5 uาที

อีกหนึ่งสินเชื่อเงินให้กู้ยืมที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คือ สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN จากทางธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาทและให้ผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน เราไปดูรายละเอียดของสินเชื่อเงินให้กู้ยืมตัวนี้กันเลย


รายละเอียดสินเชื่อเงินให้กู้ยืม SPEEDY LOAN

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan เป็นบริการจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสมัครขอสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน และยังรับเงินสดเข้าทางบัญชีธนาคาร พร้อมให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สะดวกสบายกับหลากหลายช่องทางในการผ่อนชำระเงินคืนให้กับธนาคาร.


เงื่อนไข การขอสินเชื่อ


สมัครได้ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

เมื่อทำการขอสินเชื่อไปแล้ว หากได้รับอนุมัติ ทางธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารลูกค้าทันที

วงเงิน อนุมัติ 20,000 – 5,000,000 บาท

กู้เงินที่ 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 24 เดือน


กู้เงินที่ 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน

กู้เงินที่ 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน

ผ่อนชำระเงินคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน

คิดดอกเบี้ยแบบ ลดต้นและลดดอก


ระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินคืนขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

อนุมั ติไวสินเชื่อบุคคล Speedy loan

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และให้กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นาน 72 เดือน


เงื่อนไข ผู้สมัคร

1. ผู้สมัคร มีอายุ 20-60 ปี

2. มีรายได้ขั้นต่ำ ดังนี้

มีรายได้ 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ที่ได้รับการบรรจุแล้ว)

มีรายได้ 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ


3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกสารการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวและรูปถ่ายบนบัตร พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารยืนยันรายได้


1. สำหรับพนักงานประจำ ใช้สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

2. สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียน-ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

บัญชีเงินฝาก

ใช้สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคาร ที่ต้องการให้ธนาคารโอนเงินเข้า


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

วิธีคิดอัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี


เงื่อนไขโดยรวม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับอนุมัติวงเงิน ในระหว่าง 1 เม.ย 64 – 30 มิ.ย 64 เท่านั้น
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด


ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777 หรือที่ เวปไซต์ ธนาคารไทยพาณิชย์

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.