สินเชื่อiรอบใหม่ “อิ่มใจ” ให้ยืมเงิน 100,000 ธนาคารออมสิน เริ่มเเจ้งผลสิทธิ์กู้ผ่านแอป MyMo

หลังจากการเปิดลงทะเบียน สำหรับเงินกู้จากออมสิน โดยก่อนหน้านี้ ทางออมสินประกาศปล่อย สินเชื่อให้ประชาชน

โดยปรับเงื่อนไขกู้เงินไม่ยุุ่งยาก และล่าสุด ตอนนี้ประกาศคนที่มีสิทธิ์แล้ว

โดย สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน แจ้งผลผู้ผ่านเกณฑ์ยื่นกู้สูงสุด 1 แสนบาท ไม่มีเงินต้นและดอกเบี้ย


คลิ๊กตรวจสอบได้ที่ www.gsb.or.th พร้อมเปิดให้ผู้มีสิทธิ์กู้ ยื่นขอกู้ที่แอป MyMo เริ่มวันแรก 22 ก.ค. 64


จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้ออกมาตรการเยียวยาให้ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม

ที่ได้รับผลกระทบ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

ล่าสุด ธนาคารออมสิน เตรียมเปิดให้ผู้ผ่านหลักเกณฑ์ สินเชื่ออิ่มใจธนาคารออมสิน สามารถยื่นข อกู้ที่ แอป MyMo


เริ่มวันแรก 22 กรกฎาคม 2564 โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยกา รธน าคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนา คารออมสินได้เปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาห ารและเครื่องดื่ม

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “สินเชื่ออิ่มใจ” ทางเว็บไชต์ ww.gsb.or.th มาตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ปัจจุบันพบว่ามีผู้ลงทะเบียนและส่งข้อมูลกิจการร้านอาหารของตนเองให้

ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตันแล้ว เป็นจำนวนกว่า 25,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 64)


ประกอบด้วย

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ อาทิ ร้านอาหารในห้องแถว ร้านอาหารในห้าง ร้านเครื่องดื่มในฟู้ดคอร์ต

ร้านอาหารในพื้นที่เช่า เป็นต้น

ทั้งนี้ ธนาคารได้เริ่มทยอยแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น หรือ Pre-Approve ตามลำดับการ ลงทะเบียนแล้ว

โดยผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไว้ สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไชต์ ww.gsb.or.th


หลังจากนั้น ผู้ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้นจะทยอยได้รับ SMS จ ากธนาคาร แจ้งให้ยื่นขอกู้ทาง แอปMyMo ต่อไป โดยจะเริ่มทยอยให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ วันที่ 22 ก.ค. 64 นี้

โครงการสินเชื่ออิ่มใจ เป็นมาตรการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่มีกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่ถาวร เช่น เป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม

ที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ฟู้ดคอร์ท รวมถึงร้านฟู้ดทรัค บูธอาหารที่ติดตั้งถาวร เป็นต้น


โดยผ่อนปรนเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการกลุ่มนี้

ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและค วบคุม วงเงินโครงการ 2,000 ล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้

หลักประกันการกู้ และให้ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก กำหนดระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี คิดอัตร าดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนีย มการให้บริการสินเชื่อ

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.