ออมสิ น เตรียมเยียวยา! ร ๅยละ 1 0 0 ,0 0 0 บ. ทุกอาชีพ

ออมสิ น เตรียมเยียวยา! ร ๅยละ 1 0 0 ,0 0 0 บ. ทุกอาชีพ สuใจไหม
กรกฎาคม 9, 2021 – by admin – Leave a Comment
ออมสิ น เตรียมเยียวยา! ร ๅยละ 1 0 0 ,0 0 0 บ. ทุกอาชีพ สuใจไหม
Spread the love
ธนาคารพร้อมเปิดให้บริการแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินของรัฐบาล www.gsb.or.th 11 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าโครงการจะถึงขีดจำกัด


จากนั้นธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้

ให้ ผู้กู้ต้องแนบรูปถ่ายของบริษัทมาด้วยพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ภาพถ่ายของใบเสร็จรับเงิน/สัญญาเช่า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ หรือเอกสารอื่นใดที่เป็นหลักฐานการดำเนินธุรกิจและความเป็นเจ้าของ


สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ภายใน 5 วันทำการหลังจากลงทะเบียน คุณสามารถสมัครสินเชื่อผ่านแอพ MyMo ได้ในขั้นตอนถัดไป ระยะเวลาอนุมัติทั้งหมดไม่เกิน 7 วันทำการ


ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่สามารถขอสินเชื่อได้ภายใต้มาตรการอิ่มใจต้องเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ถาวร เช่น ร้านค้าที่เปิดในอาคารพาณิชย์หรืออาคารพาณิชย์ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร รวมถึงฟู้ดทรัค ร้านป๊อปอัพ บูธและคีออสก์ เป็นต้น


ธนาคารจะพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามขนาดของธุรกิจทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ได้รับเงินกู้ให้ความร่วมมือ ไม่ลดการจ้างงานพนักงาน และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนให้ใช้เวลาร่วมกัน


สำหรับผู้ขายอาหารที่เป็นพ่อค้าหาบเร่ แผงลอย หรือรถเข็น
สามารถใช้บริการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19 ผ่านแอป MyMo ได้ วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน หรือหากเป็นบริษัทจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ สถานที่ที่ต้องการสินเชื่อมากขึ้น


สามารถใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวนเงินกู้ 500,000 บาทต่อคนและยังสามารถขอสินเชื่อได้ในขณะนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.