อ อ มสิน พร้อมเยียวยา พักชำร ะห นี้ 6 เดืoน ลงท ะเบียuวันนี้ เช็กเลย

หลังจากที่มีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสภาวะ covid-19 กำลังระบาดหนักตั้งธนาคารออมสินจึงได้ออกโครงการเยียวยาโดยการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ


ที่ได้ปิดตัวลงโดยให้พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกเป็นเวลา 6 เดือน โดยมีการเปิดเผยจากนายวิทัยรัตนากรซึ่งเป็นผู้อำนวยการของธนาคารออมสินว่าได้ออกโครงการช่วยเหลือเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล


ซึ่งยกเว้นการชำระเงินทั้งเงินต้นและเงินดอกให้กับ ประชาชนลูกหนี้ เพิ่งแบ่งเบาภาระ โดยไม่ต้องผ่อนชำระ หาใครที่ประสบปัญหาโครงสร้างหนี้เสียก็สามารถติดต่อยื่นความจำนงความประสงค์พักชำระหนี้ 6 เดือน


ได้ที่ทางธนาคารออมสินตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 64 โดยมีวงเงินช่วยเหลือประชาชนถึง 250 ล้านบาท ออนไลน์ที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน


อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามได้ที่ทางธนาคารออมสินทุกๆสาขาใกล้ๆบ้านท่านหรือโทรไปที่ Call Center สายตรง 11-15 ของธนาคารออมสินได้เลยนะครับ


และสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินก็มีการให้กู้สำหรับเจ้าของกิจการถึงรายละ 100000 บาท อีกทั้งยังไม่ต้องผ่อนชำระ 6 เดือนและสามารถชำระ ได้ยาวนานสุดถึง 5 ปี ซึ่งถ้าใครสนใจก็ติดตามจากข่าวตัดไปได้เลยนะครับ

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.