เปิ ดให้ลงทะเบียu! รับlงิuเยียวยา 5 ,0 0 0 วันนี้ ใครยังไม่ได้บ้าง?

ความโกลาหลปะทุขึ้นเมื่อเช้านี้ ประชาชนเข้าแถวหน้าสำนักงานประกันสังคมของสาขาต่าง ๆ แย่งชิงเพื่อขอสิทธิเงินชดเชย 5,000 บาท


39 และ 40 ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบคือ พนักงานและวิสาหกิจใน 10 จังหวัดสีแดง


เข้ม 9 ประเภทธุรกิจ (นอกเหนือจาก 4 หมวดหมู่ก่อนหน้า) ได้แก่ 1) การก่อสร้าง 2) บริการที่พักและอาหาร 3) ศิลปะ ความบันเทิง และการพักผ่อน 4) กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 5)


การขายส่งรถยนต์ การขายปลีกและการบำรุงรักษา 6) การขนส่งและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สถานที่ 7 ) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนสำหรับกิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และวิชาการ 9)


ข้อมูลและการสื่อสาร ธุรกิจถุงเงิน (ยกเว้นร้านอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น) ได้แก่ 1) ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม 2) ร้านค้าโอทอป 3) ร้านค้าทั่วไป 4) ร้านบริการ 5) ธุรกิจขนส่งมวลชน


รายละเอียดของมาตรการแก้ไขแบ่งตามประชากรที่ได้รับผลกระทบ
1. สำหรับพนักงาน ม.33 ในกิจการ 9 ประเภท รัฐจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 50% ของรายได้ (สูงสุด 7,500 บาท) และสมทบให้พนักงานชาวไทยคนละ 2,500 บาท รวมสูงสุด 10,000 บาท


2. ในมาตรา 33 แห่งกิจการ 9 ประเภท นายจ้างจะจ่าย 3,000 บาทต่อคน ตามจำนวนลูกจ้างสูงสุด 200 คน

3. ผู้ประกันตนอายุ 39 ปี และต่ำกว่า 40 ปี รัฐบาลจะช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท

4. ฟรีแลนซ์ต้องลงทะเบียนตามมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคมเพื่อรับเงินอุดหนุน 5,000 บาท (ตามมาตรา 3)

5. ผู้ประกอบการที่มีพนักงานแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมต้องลงทะเบียนตามมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคมของปีนี้เพื่อรับความช่วยเหลือตามมาตรา 1 และ 2

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.