เห็นใจแทนเลย แต่ก็ทำไม่ถูก

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เพจ สมุทรปร าการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประเทศไทยมาถึงจุ ดที่ค นทุ บตู้ ATM เพื่อ อยา กโด นจั บเข้าไปอ ยู่ในคุ ก จะได้มีที่กินที่อยู่ ผู้ ต้ อ งห า บอกคนตกงานก็เยอะ เงินก็หายาก ไหนจะ C V 19 อีก ผมย อม ติ ด คุ ก เพราะใน คุ ก มีข้าวกิน มีที่นอ นให้นอน เหตุเกิดที่นรา ธิวาส CrSuhai Dee.ยอมไปถูก จ ับเงินก็หายาก ยอมถูก จับ เพราะใน คุ กมีข้าวกิน มีที่นอนให้นอน เหตุเกิดที่นราธิวาสFacebook Comments Box
Redirecting in 5.