ไทยเครดิต ปล่อยยืม 200,000 บาท

ข่าวสินเชื่อข่าวการเงินพี่ประชาชนให้ความสนใจไม่น้อยโดยโครงการสินเชื่อจากธนาคารไทยเครดิต มุ่งเน้นช่วยเหลือลูกค้าเเละประชาชนที่ประกอบธุรกิจสามารถยื่นกู้ได้ง่ายๆโดยวงเงินสูงสุด 200,000 บาท มีชื่อว่าสินเชื่อนาโนเเละไมโครเครดิต ติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

จุดเด่นสินเชื่อนาโนเเละไมโครเครดิต

ให้วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย


เป็นสินเชื่อรูปเเบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด เเต่จะมีการทบทวนวงเงินเเละต่ออายุในทุกปี

อัตราดอกเบี้ย เป็นเเบบลดต้น เเละลดดอก

1

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัครขอเงินกู้

เป็นบุคคลธรรมดา

มีสัญชาติไทย

มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ขึ้นไป

ผู้กู้ที่เป็นที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ต้องมีไม่เกิน 60 ปี


ให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เท่านั้น

มีประสบการณ์ ประกอบอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

มีสถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้

ที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร

เอกสารการขอกู้เงิน

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้

สำเนา ทะเบียนบ้านของ ผู้กู้


สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส หากมี

สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ เเละนามสกุล หากมี

เอกสารสถานภาพสมรส หากมี

สำเนาหน้าเเรกสมุดบัญชีเงินฝาก เพื่อโอนเงินเข้า หากได้รับอนุมัติสินเชื่อ


สำเนาหนังสือสัญญาเช่า หากมี

ผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อ นาโนเเละไมโครเครดิต ได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต ทุกสาขา หรือโทรศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.